FUNDUSZE UE

 

 

26.05.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT : ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 

 

Zapraszamy do przedstawienia oferty na zakup centrum frezarskie CNC 5-osiowe zgodnie z

wymaganiami opisanymi w załączonych dokumentach.

 

Termin składania ofert: 26-06- 2017, godz. 15:00.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe nr 1

 

Załącznik nr 1 CF

Załącznik nr 2 CF

Załącznik nr 3 CF

 

 

 

 

 

26.05.2017

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT : ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

 

Zapraszamy do przedstawienia oferty na zakup stanowiska projektowo-programowego

CAD/CAM zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonych dokumentach.

 

Termin składania ofert: 26-06- 2017, godz. 15:00.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe nr 2

 

Załącznik nr 1 CAD

Załącznik nr 2 CAD

 

 

 

 

 

27.06.2017

 

WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017 NA  ZAKUP CENTRUM FREZARSKIEGO CNC 5-OSIOWEGO

 

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy ZAMEL dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert .

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania dotyczącego wyboru oferty wybraliśmy ofertę firmy  GF Machining Solutions sp. z o.o.

Zwycięzcy gratulujemy !

 

 

 

27.06.2017

 

WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017 NA ZAKUP STANOWISKA PROJEKTOWO-PROGRAMOWEGO CAD/CAM

 

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy ZAMEL dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert .

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania dotyczącego wyboru oferty wybraliśmy ofertę firmy CAMdivision GmbH

Zwycięzcy gratulujemy !

 

 

 

 

 

27.07.2018

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PRO WŚ - aktualizacja

 

 

W 2017 zrealizowaliśmy kolejny projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Przy wsparciu środków unijnych dokonaliśmy zakupu centrum frezarskiego CNC-5 osiowego i stanowiska projektowo-programowego CAD/CAM .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrożenie produkcji innowacyjnych narzędzi

do obróbki skrawaniem

 

Wartość projektu: 1 869 936,84 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 807 013,81 PLN

 

Beneficjent: Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka

Okres realizacji projektu: 01.05.2016-30.09.2017

 

Celem projektu jest  produkcja nowych wyrobów z grupy narzędzi specjalnych o nazwie głowice frezarskie.

Efekty: wzrost sprzedaży, pozyskanie nowych rynków, zatrudnienie nowych pracowników.

 

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ

 na lata 2014-2020.

 

 

 

01.04.2021

 

UCZYMY NOWOCZEŚNIE – nowy projekt

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczynamy realizację projektu „Uczymy Nowocześnie w ZSTM”

Projekt realizować będziemy wraz z naszymi partnerami:  Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

 

W ramach projektu w naszym zakładzie odbędą się staże dla uczniów, będziemy brać udział

w kompleksowych działaniach w zakresie rozwijania kompetencji i praktycznych umiejętności  uczniów oraz  doskonalenia umiejętności nauczycieli  zawodu w zakresie branży metalowo – odlewniczej.

 

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod kształcenia do wymagań rynku

Wartość projektu:  1 516 166,40 zł, w tym wartość dofinansowania 1 440 358,08 zł.

 

Okres realizacji: kwiecień 2021 – marzec 2023

Copyright © DVB comp Dariusz Wilkosz

Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny „ZAMEL” Andrzej Skorupka ul. Paryska 111A 26-110 Skarżysko-Kamienna POLAND  tel/fax: +48 41 253 7084  mob. 602-48-19-69

e-mail: zamelzme@gmail.com