UCZYMY NOWOCZEŚNIE – nowy projekt

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczynamy realizację projektu „Uczymy Nowocześnie w ZSTM”

Projekt realizować będziemy wraz z naszymi partnerami: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

W ramach projektu w naszym zakładzie odbędą się staże dla uczniów, będziemy brać udział w kompleksowych działaniach w zakresie rozwijania kompetencji i praktycznych umiejętności uczniów oraz doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu w zakresie branży metalowo – odlewniczej.

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod kształcenia do wymagań rynku

Wartość projektu: 1 516 166,40 zł, w tym wartość dofinansowania 1 440 358,08 zł.

Okres realizacji: kwiecień 2021 – marzec 2023

Skip to content